Marmox THERMOBLOCK® - tepelná izolácia päty múru

Marmox THERMOBLOCK® je vysoko izolačná, nosná, záťažová tvárnica, ktorá nahrádza spodnú vrstvu kvádrov či tehál v stene, aby eliminovala či významne redukovala tepelné mosty na spojoch steny s podlahou (steny a strechy).

Prepojením izolácií podlahy a obvodového múru eliminuje tepelné straty a udržiava teplo vo vnútri budovy.

MARMOX Thermoblock

Marmox THERMOBLOCK® sa používa len v jednom rade ako základ obvodového múru, vo výške tepelnej izolácie podlahy. Rovnako môže byť použitá pri priečkach, pri spojoch steny so strechou, atikách ( pozri Marmox THERMOBLOCK® PIR), pod rámy okien a dverí a v iných oblastiach, kde je žiaduce zabrániť vzniku tepelných mostov.

Marmox THERMOBLOCK® je dostatočne pevná, aby mohla byť použitá v nosných konštrukciách. Deklarovaná pevnosť v tlaku u Marmox THERMOBLOCK® (EN 772-1) je vyššia ako pri väčšine pórobetónových tvárnic, a to aj u tých vysoko záťažových s pevnosťou v tlaku 7,3 N / mm2. V dôsledku toho, Marmox THERMOBLOCK® môže nahradiť akýkoľvek murársky prvok o sile až 9N/mm2 bez straty integrity steny.

Marmox THERMOBLOCK® predstavuje

Elimináciu tepelných mostov

Marmox THERMOBLOCK® si môžeme predstaviť ako vrstvu izolácie s tepelnými vlastnosťami polystyrénu, ktorá nahrádza prvú vrstvu tehál či tvárnic v múre. Takéto prepojenie izolácie podlahy a steny, definitívne rieši tepelné mosty v tejto oblasti. Zároveň zabraňuje kondenzácii a vzniku plesní.

Excelentné tepelné izolačné vlastnosti

Marmox THERMOBLOCK® má hodnotu tepelnej vodivosti 0,047 W/mK, čo je hodnota ktorú dosahuje polystyrén či penové sklo. Avšak oproti týmto materiálom, dosahuje hodnotu pevnosti v tlaku až 9N/mm2. Kombinácia týchto vlastností robí z Marmox THERMOBLOCK® bezkonkurenčné riešenie tepelných mostov.

Ideálne riešenie pre nízko-energetické budovy

Rastúce požiadavky na energetickú hospodárnosť budov vyžadujú priamu elimináciu tepelných mostov. Začlenením efektívneho izolačného prvku Marmox THERMOBLOCK® do konštrukcie steny Vám pomôže znížiť energetickú náročnosť budovy a zabezpečí tepelnú pohodu.

Cenovo prijateľné riešenie

Marmox THERMOBLOCK® prestavuje finančne nenáročné riešenie, porovnateľné s použitím iných izolačných materiálov, avšak s viditeľne lepšími vlastnosťami. Navyše odpadá nutnosť tepelnej izolácie základov či sokla čo predstavuj úsporu nákladov. Montáž je jednoduchá a ľahká.

Tepelná izolácia aj plochých striech

Marmox THERMOBLOCK® PIR prestavuje riešenie tepelných mostov v oblasti atikového muriva plochých striech. Prepojením tepelnej izolácie strechy a obvodového múru zamedzuje vzniku tepelných mostov. Navyše je ohňovzdorný do 250 stupňov.


Zloženie Marmox THERMOBLOCK® – tepelno-izolačnej tvárnice

Tepelno-izolačná tvárnica Marmox THERMOBLOCK® je vyrobená z jadra s vysoko izolačného XPS (alebo PIR) s 18timi nosnými /nano/ polymér-cementovými valcami a polymér-cementového obalu na spodnej a vrchnej strane. Jadro štandardného Marmox THERMOBLOCK® je tvorené z 85% XPS s tepelnou vodivosťou 0,028W/mK a 15% epoxyd-cementu s tepelnou vodivosťou 0,125W/mK. Priemerná tepelná vodivosť celej tvárnice je 0,047W/mK.

Obrázok rozloženej tvárnice

MARMOX Thermoblock