Marmox THERMOBLOCK® -
nano / R2 nano

Marmox THERMOBLOCK® - nano / R2 nano je tvárnica určená pre izoláciu spoja obvodových stien a podlahy a rovnako je vhodná pre použitie pri izolácii priečok. Pokladá sa ako prvá vrstva muriva, na základovú dosku. Jej tepelno-izolačné vlastnosti na úrovni polystyrénu zabezpečujú dokonalé prepojenie izolácie podlahy a steny, a tým nedovoľujú teplu, aby unikalo.

Marmox THERMOBLOCK®
nano má hodnotu tepelného odporu R = 1 m2K/W, hrúbku 53mm
R2 nano má hodnotu tepelného odporu R = 2 m2K/W, hrúbku 100mm

Marmox THERMOBLOCK

Tepelno-izolačná tvárnica Marmox THERMOBLOCK® je vyrobená z jadra s vysoko izolačného XPS s 18timi nosnými /nano/ polymér-cementovými valcami a polymér-cementového obalu na spodnej a vrchnej strane.

Jadro Marmox THERMOBLOCK® nano/R2 nano je tvorené z 85% XPS a 15% epoxyd-cementu .