Ideálna izolácia spoja podlaha - stena

"Neizolujte okolie problému odstráňte jeho príčinu."

V súčasnosti najčastejšie používaný spôsob izolácie tzv. sokla je potiahnutie vonkajšej izolácie obvodového múru až pod úroveň základovej dosky. Ďalším spôsobom ako izolovať pätu múru je použitie tepelno-izolačných tvárnic určených pre izoláciu päty múru, ako je Marmox THERMOBLOCK®.

Nasledujúci výpočet použitím SAP software, nám ukáže rozdiel v týchto dvoch prípadoch.Prvý obrázok predstavuje detail spoja, bez použitia akejkoľvek izolácie. Tepelné straty sú jasne viditeľné čiernym sfarbením miesta úniku tepla.

Marmox THERMOBLOCK

Na druhom obrázku je tepelná izolácia potiahnutá do hĺbky 40cm pod úrovňou terénu. Takéto zateplenie prináša 45% účinok izolácie. To znamená, že zvyšných 60% tepla stále uniká do okolia. Grafické zobrazenie jasne deklaruje pretrvávajúce tepelné straty, aj pri bežne realizovanej izolácii sokla.

Marmox THERMOBLOCK

Na poslednom obrázku je vidieť efekt pri nahradení spodnej vrstvi tehál Marmox THERMOBLOCK®, tým vzniklo prepojenie izolácií podlahy a obvodových múrov. Zároveň bola výrazne znížená úroveň izolácie sokla. Tepelno-izolačný účinok je na úrovni 95% čo je dvojnásobne viac ako v prvom prípade.

Marmox THERMOBLOCK

Zastavte tepelné mosty bez kompromisu.