Kde sa nepoužíva
Marmox THERMOBLOCK®

Nie je alternatívou pórobetónových tvárnic. Marmox THERMOBLOCK® je navrhnutá špeciálne pre elimináciu tepelných mostov a môže byť použitá v kombinácii s pórobetónovými tvárnicami pre dosiahnutie najlepšieho výsledku. Aj keď klasické stavebné tvárnice môžu dosahovať výborné tepelné vlastnosti, nie sú to isté ako Marmox THERMOBLOCK®. Typické kvádre dosahujú hodnoty tepelnej vodivosti 0,11 – 0,22 W/m.K . Kde táto hodnota pre Marmox THERMOBLOCK® je 2-4 krát lepšia. Toto je podstatné keď uvažujeme tepelnú stratu v oblasti tepelného mostu.

Nie je alternatívou hydroizolácie. Marmox THERMOBLOCK® sú vodeodolné a keď sú na spojoch utesnené, vytvárajú vodeodolnú bariéru. Toto však nie je ich prvoradou funkciou. Napriek tomu, sa budú správať ako sekundárna ochrana steny pred vlhkosťou.