Marmox THERMOBLOCK® -
Návratnosť

Okrem redukcie emisií CO2, jednoduchého dosiahnutia CfSH levelu 4 a dodržania stavebných noriem, Marmox THERMOBLOCK® samozrejme ušetrí náklady na teplo.

Keďže je viacero elementov vplývajúcich na presnú hodnotu (vnútorná, vonkajšia teplota, počet otvorení dverí, izolácia ostatných časti budovy), nie je možné vyčísliť presnú hodnotu úspor. Pri odhade tepelných strát pre rôzne budovy, boli použité akreditované hodnoty konštrukčných materiáloch v spojoch, pre určenie približnej doby návratnosti – to predstavuje dobu kým náklady na inštaláciu Marmox THERMOBLOCK® sú splatené výslednou úsporou nákladov na energie.

Bolo predpokladané že izolácia domu je v súlade so stavebnými požiadavkami a nebol zaznamenaný žiadny výrazný únik vzduchu alebo vlhkosti. Centrálne kúrenie bolo používané 8 mesiacov v roku na 12 hodín denne, pri externej teplote o 10ºC nižšej ako bola požadovaná teplota vo vnútri.

Marmox THERMOBLOCK
Typ budovy Približná doba návratnosti
Radová mestská zástavba (2 vonkajšie steny) 2-3 roky
3 izbový dvojdom 3-4 roky
4 izbový rodinný dom 4-5 rokov
Jedno poschodová prístavba/zimná záhrada 6-7 rokov
Jedno poschodový školský blok (30mx10m) 4-5 rokov