Marmox THERMOBLOCK® -
pórobetón

Ako príklad uvádzame použitie MARMOX THERMOBLCK pod obvodovú konštrukciu domu z 300mm pórobetónových tvárnic.

Marmox THERMOBLOCK

Aj pri takejto konštrukcii je veľmi efektívne využitie Marmox THERMOBLOCK® ako prvku na prerušenie tepelných mostov pri päte muriva. Tvárnica Marmox THERMOBLOCK® je dostupná pre rôzne šírky obvodových múrov a rôzne materiály obvodových stien. V prípade využitia Marmox THERMOBLOCK® v päte múru, nie je potrebné dodatočne tepelne izolovať sokel domu.