Marmox THERMOBLOCK® -
Izolácia plochej strechy

Znižovanie tepelných mostov pod atikou (strešnou stenou) býva často ignorované, pretože by to zahŕňalo pokračovanie izolácie podlahy na vnútornú izoláciu steny.

Je tiež dôležité atikové murivo navrhnúť tak, aby odolávalo rôznej záťaži vetra. Preto zavedenie izolačného prvku na spodnej časti steny nesmie ohroziť celistvosť konštrukcie. Aby bola zaistená vhodnosť Marmox THERMOBLOCK® PIR pre nosné strešné múry, boli vykonané testy podľa EN 1052-1. Tieto potvrdili, že stabilita steny nie je ovplyvňovaná nahradením spodnej vrstvy tehál alebo tvárnic s Marmox THERMOBLOCK® PIR.

Ako pri štandardnom Marmox THERMOBLOCK®, používa sa jedna vrstva Marmox THERMOBLOCK® PIR, ktorá nahradí základnú vrstvu tehál alebo tvárnic a sú spájané klasickou maltou o hrúbke 12-15mm. Takéto použitie bude eliminovať tepelné mosty bez narušenia stability múru.

Marmox THERMOBLOCK