Marmox THERMOBLOCK® - Parametre

Pri výbere Marmox THERMOBLOCK®, je potrebné riadiť sa hrúbkou obvodového múru. Šírka Marmox THERMOBLOCK® je vždy totožná so šírkou tehál či tvárnic muriva. Preto je k dispozícii široká škála Marmox THERMOBLOCK®. V prípade, že nenájdete Marmox THERMOBLOCK® s rovnakou šírkou ako je šírka vášho múru, je možné položiť dve tvárnice vedľa seba a tak zabezpečiť požadované rozmery.

Marmox THERMOBLOCK® je dostupná nasledujúcich rozmeroch:
Marmox THERMOBLOCK® nano má hrúbku 53mm
Marmox THERMOBLOCK® R2 nano má hrúbku 100mm
Marmox THERMOBLOCK® PIR má hrúbku 88mm

Marmox THERMOBLOCK
Marmox THERMOBLOCK

Technické parametre

Rozmery Norma MARMOX
Marmox THERMOBLOCK®
nano
MARMOX
Marmox THERMOBLOCK®
R2 nano
MARMOX
Marmox THERMOBLOCK®
R2 nano / PIR
Hrúbka izolácie EN823 50 (mm) 94 (mm) 50 / 82 (mm)
Celková hrúbka 53 (mm) 100 (mm) 53 / 88 (mm)
Šírka 90, 100, 110, 120,
140, 150, 190, 240,
290, 300, 370, 380,
440 (mm)
90, 100, 110, 120,
140, 150, 190, 240,
290, 300, 370, 380,
440 (mm)
90, 100, 110, 120,
140, 150, 190, 240,
290, 300, 370, 380,
440 (mm)
Celková dĺžka (využitelná dĺžka) 615 (600) (mm) 615 (600) (mm) 615 (600) (mm)


Technické parametre Norma MARMOX
Marmox THERMOBLOCK®
nano
MARMOX
Marmox THERMOBLOCK®
R2 nano
MARMOX
Marmox THERMOBLOCK®
R2 nano / PIR
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ) izolantu EN 12664/  EN 13165 0,028 (W/mK) 0,028 (W/mK) 0,026 (W/mK)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ) nosných valcov EN 12667 0,13 (W/mK) 0,13 (W/mK) 0,13 (W/mK)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ) izolačného prvku EN 13164 0,047 (W/mK) 0,047 (W/mK) 0,041/0,048(W/mK)
Lineárny súčiniteľ prestupu tepla (ψ) ISO 10211: 2007 0,034 – 0,069  (W/mK) 0,034 – 0,069  (W/mK) 0,101 – 0,128  (W/mK)
Tepelný odpor (R) EN 13164 1,67 (m2K/W) 2 (m2K/W) 1,67/2  (m2K/W)
Priemerná pevnosť v tlaku EN 772-1 100(mm) = 8,78(N/mm2)

140(mm) = 9,57(N/mm2)

240(mm) > 9,57(N/mm2)
100(mm) = 8,78(N/mm2)

140(mm) = 9,57(N/mm2)

240(mm) > 9,57(N/mm2)
100(mm) = 8,78(N/mm2)

140(mm) = 9,57(N/mm2)

240(mm) > 9,57(N/mm2)
Charakteristická pevnosť v tlaku EN 771-4 100(mm) = 6,6(N/mm2)

140(mm) = 8,0(N/mm2)

240(mm) = 8,0(N/mm2)
100(mm) = 6,6(N/mm2)

140(mm) = 8,0(N/mm2)

240(mm) = 8,0(N/mm2)
100(mm) = 6,6(N/mm2)

140(mm) = 8,0(N/mm2)

240(mm) = 8,0(N/mm2)
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti DIN 53752 0,03 (mm/mK) 0,03 (mm/mK) 0,03 (mm/mK)
Priemerná hmotnosť EN 1602 300 (kg/m3) 300 (kg/m3) 300 (kg/m3)
Tepelná odolnosť EN 14706 75 (ºC) 75 (ºC) 250 (ºC)
Požiarna kategória EN 13501-1 E E E