Pred zamýšľaným použitím
Marmox THERMOBLOCK®

Marmox THERMOBLOCK® sa osádza pod prvú vrstvu muriva z tehál, betónových kvádrov alebo pieskovcových tehál, na základovú dosku.

Marmox THERMOBLOCK® sa pokladá na rovný základ a rovnako tehly či kvádre, ktoré sú pokladané na Marmox THERMOBLOCK® musia byť rovné, jednoliate a mať rovnakú šírku ako Marmox THERMOBLOCK®.

Marmox THERMOBLOCK® by mala byť zapracovaná do základov steny tak, aby jej horná časť bola pod úrovňou susediacej podlahy a šírka sa zhodovala s vrstvou podlahovej izolácie. Žiadna plocha Marmox THERMOBLOCK® by nemala zostať odhalená!

Marmox THERMOBLOCK® sa nesmie použiť vo viac ako jednej vrstve, pokiaľ sa nejedná o stupňovitú podlahu.

Pokiaľ je rad blokov (v prípade stupňovitej podlahy) odsadený, malo by byť prekrytie spoja nominálnych 100mm, nikdy však nie menej ako je šírka bloku. Polymér-cementové valce vrchného a spodného Marmox THERMOBLOCK® sa v tomto prípade musia prekrývať!

MARMOX Board PROX 022 hoch wärmedämmende Bauplatte

Duté, vrúbkované alebo členité tehly nesmú byť použité, pokiaľ dutina smeruje zhora na dol. Marmox THERMOBLOCK® musí byť vždy spojená s plným, plochým, jednoliatym materiálom. V prípade použitia betónových kvádrov, ktoré sú duté, musí sa prvá vrstva kvádrov zaliať betónom, aby sa dutiny vyplnili.

V prípade, že je na Marmox THERMOBLOCK® alebo pri ňom potrebné inštalovať živicové membrány s použitím plameňa, musí sa použiť ohňovzdorný typ Marmox THERMOBLOCK® PIR.