Marmox THERMOBLOCK® -
plochá strecha (atika)

Pri dome s plochou strechou je dôležité nezabudnúť na izoláciu atiky.

Marmox THERMOBLOCK® má riešenie aj v prípade tepelnej izolácie plochej strechy, kde môže počas výstavby vystať problém s izoláciou, keďže pri pokladaní asfaltových pásov je nutné použiť teplovzdušnú pištoľ. Niektoré izolačné materiály môžu mať problém pri expozícii plameňom či teplom. Nie však Marmox THERMOBLOCK® R2 nano PIR, ktorá je nehorľavá a jej operačná teplota je až 250ºC.

Marmox THERMOBLOCK

Pre prípad vykreslený na obrázku, máme riešenie v podobe Marmox THERMOBLOCK® R2 nano/PIR o výške 88mm a šírke 440 mm. Tak aby šírka Marmox THERMOBLOCK® zodpovedala šírke použitej tehly a hrúbka sa prekrývala s tepelnou izoláciu strechy a dotýkala sa tepelnej izolácie steny. Takto prepojené izolácie, sú ideálnym riešením, kedy tepelné mosty nemajú šancu.