Logo Tulikivi
Telefón : +421 904 945 888, Email: info@talc.sk
Telefón : +421 904 945 888,
Email: info@talc.sk

Kúrenie v mastencovej peci Tulikivi

Pri kúrení v  mastencových akumulačných peciach Tulikivi je veľmi dôležité dodržať pravidlá obsluhy a kúrenia. V prípade, že tento postup dodržíte a pec budete obsluhovať správne, sa môžu naplno prejaviť jej technické parametre (výkon, akumulačná schopnosť, účinnosť a spotreba dreva), uvedené v certifikáte alebo návode na obsluhu.

Nesprávna obsluha môže spôsobiť nefunkčnosť pece, zanášanie spaľovacej komory a prieduchov sadzami, začmudenie dvierok, zníženie výkonu a akumulačnej schopnosti, prípadne zadymenie.

Rozkurovanie

Pred rozkurovaním je nutné dôkladne vyčistiť ohnisko. Rošt musí byť úplne voľný. Skontrolujte aj to, či nie je preplnený zásobník na popol.

Pri zábehu pece alebo pri prvom rozkurovaní po letnom období je nutné dodržať správny postup rozkurovania, aby sa pec nezadymila. Komín a pec majú svoju prirodzenú vlhkosť, ktorú je nutné odpariť pri prvom kúrení. Skontrolujte tlak v komíne a peci.

V prípade, že necítite prúdenie vzduchu cez pec, zapáľte v ohnisku novinový papier. Keď sa v ohnisku zbiera dym, ktorý nie je vyťahovaný prirodzeným ťahom do komína, je nutné obnoviť ťah v peci (pozri Riešenie problémov).

Pri rozkurovaní v klasických peciach Tulikivi vždy pootvorte dvierka popolníka. Pri moderných štýlových peciach musí byť regulátor vzduchu vždy v polohe I.

Vždy rozkurujte s malou dávkou dreva. Použite niekoľko kusov novinového papiera alebo pevný podpaľovač a navrch položte 8-12 kusov suchých triesok. Nad triesky môžete položiť dve malé polená.

Po tom, ako sa rozhorí rozkurovacia dávka dreva jasným plameňom, môžete naložiť prvú dávku dreva. Prvá dávka dreva pozostáva zo 4-7 kusov stredne veľkých polien, ktoré sa naukladajú naprieč ohniska tesne na seba.

Nikdy nedávajte do ohniska veľké neposekané polená s priemerom viac ako 15cm. Po rozhorení prvej dávky dreva (2-3 minúty) môžete pri klasických modeloch zavrieť dvierka na popolníku. Pri moderných štýlových peciach postupujte podľa návodu na použitie.

Horenie

Pri horení je dôležité minimálne škrtiť prívod vzduchu na spaľovanie a nakladať drevo vždy v dávkach. Počas horenia je klapka vzduchu na dvierkach stále otvorená, až pri naložení tretej dávky dreva, keď teplota v ohnisku presiahla 900°C, sa môže priškrtiť prívod vzduchu na polovicu. Signálom, že je ohnisko vyhriate na teplotu 900°C, ktorá je dôležitá pre vysokú účinnosť spaľovania, bude, že celé ohnisko sa vypáli dobiela. To znamená, že všetky sadze, ktoré sa počas rozkurovania usadili na stenách ohniska, sa úplne vypália a ohnisko zostane čisté.

Po dosiahnutí tejto teploty môžete pri klasických modeloch zatlačiť ovládaciu páku pod dvierkami ohniska, čím sa čiastočne zamedzí prúdeniu spaľovacieho vzduchu cez rošt a vzduch začne primárne prúdiť pomedzi ohniskové panely. Pri moderných štýlových peciach posuňte regulátor vzduchu do polohy II.

Počas horenia sa nesmie stať, že v ohnisku horí len jedno drevo. Vždy sa presvedčte, že sú tam naložené 3-4kg dreva.

Na to, aby sa pec vyhriala, treba spravidla 2-3 hodiny. V každej peci musí zhorieť predpísané množstvo dreva, čo je veľmi ľahko určiteľné (100kg pece = 1kg dreva). Ako príklad sa dá uviesť TU1000/50 , ktorá váži 1 000kg a na jej vykúrenie treba 10kg dreva.

Dohorievanie

Pri dohorievaní poslednej dávky dreva (ak už je zhorená na uhlíky) môžete zavrieť prívod vzduchu. V prípade, že prívod vzduchu neuzavriete a pec je ochladzovaná prúdením vzduchu z miestnosti, sa jej akumulačná schopnosť zníži o približne 20-50%.

Po 2-3-hodinovom kúrení je teplota pece cca 60°C. Približne 1-2 hodiny po dohorení teplota povrchu pece stúpne na maximálnu teplotu 80-85°C.

Ak si želáte, aby v peci horelo dlhšie, kúrte len s malým množstvom dreva pri tlmenom prístupe spaľovacieho vzduchu. Výkon pece týmto kúrením nezvyšujete a teplota spalín na výstupe z pece, ktorá je štandardne v rozmedzí 160 – 210°C, sa začne zvyšovať.

Množstvo dreva

Množstvo dreva závisí od veľkosti danej pece a jeho vlhkosti. Vlhkosť by mala byť na úrovni 20%, čiže drevo by pred kúrením malo stáť na suchom mieste minimálne rok. V prípade, že kúrite s drevom s vysokým obsahom vlhkosti, musíte na vyhriatie pece spáliť väčšie množstvo dreva a ohnisko, prieduchy v peci a okienko sa vám začnú zanášať dechtom a sadzami.

Údržba pece

Raz za rok je nutné celú pec vyčistiť od popola. Každá z pecí má čistiace otvory, ktoré treba vybrať, a vnútro pece dáte ľahko do poriadku technickým vysávačom. Vždy sa snažte pri čistení dostať k zaústeniu dymovodu. Skontrolujte, či nie je v dymovode usadený popol.

Riešenie problémov

Pec nemá ťah

Ak zistíte, že pec nemá ťah, môže to byť spôsobené nízkym rozdielom medzi vnútornou a vonkajšou teplotou, upchaním dymovodu alebo komína, vysokou vlhkosťou v peci alebo komíne, spustením odsávania alebo rekuperácie v dome, prípadne rozdielom tlakov medzi interiérom a exteriérom. Ťah sa dá obnoviť fúkaním teplého vzduchu teplovzdušnou pištoľou alebo fénom cez dvierka na komíne, prípadne zapálením novinového papiera v servisnom otvore komína.

Rozkúriť v peci v prípade, že vonkajšia teplota je vyššia ako vnútorná, bude tvrdým orieškom.

Problém s ťahom vzniká väčšinou v nevykurovaných novostavbách. V zime je pec výrazne podchladená a spaliny sa pri rozkurovaní schladia natoľko, že prestanú stúpať a pec začne dymiť.

Ťah komína môžu ovplyvniť aj poveternostné podmienky a vonkajší tlak. Odporúča sa vždy na komín založiť „čiapku“, ktorá čiastočne znižuje riziko vplyvu vetra a počasia na ťah v komíne.

Pri nízkoenergetických stavbách je dobré, ak sa pri rozkurovaní v peci otvorí niektoré z okien na stavbe na krátku dobu, aby sa rozdiel tlakov vyrovnal a pec mala voľnejší prístup vzduchu pre spaľovanie.

Na spojoch sa tvoria fľaky od dechtu

Keď sa kúri v peciach postavených v priestoroch, ktoré nie sú pravidelne vykurované (novostavby, chaty), sa na spojoch, hlavne v spodnej časti pece, môžu tvoriť hnedé fľaky. Ak je teplota pece pred rozkúrením 0-10°C, na jej stenách sa v prieduchoch zrazí voda. Ide o fyzikálny jav, ktorý sa dá odstrániť len tým, že pec bude vykurovaná pravidelne, alebo vnútorná teplota v miestnosti bude nad 10°C. Vyzrážaná voda má potom tendenciu stekať dole vnútornou konštrukciou pece, pričom sa zmiešava so sadzami a na spojoch začne pomaly presakovať na vonkajší povrch. Rýchle rozkúrenie a dodržanie presného postupu rozkurovania a kúrenia urýchli jej vyparenie a zabráni presakovaniu na vonkajší povrch.

V prípade, že už vznikli hnedé fľaky na spojoch, dokážete ich bez problémov vyčistiť horúcou vodou so saponátom, prípadne čistiacim prostriedkom dodaným s pecou.

Praskol spoj

Môže sa stať, že hlavne na začiatku používania mastencovej pece sa spoj na vonkajšom plášti poruší malou prasklinou. Táto prasklina nikdy nemá vplyv na funkčnosť pece a ani nespôsobuje riziko uniknutia spalín z peci. Malé praskliny na spojoch väčšinou vznikajú pri okienku, lebo konštrukcia okienka pri zohriatí zatlačí na najbližšie kamene. Popraskanie môže zapríčiniť aj nedodržanie pokynov na zábeh mastencovej pece alebo jej prekúrenie.

Pri výskyte spomenutého problému kontaktujte vášho TULIKIVI predajcu, ktorý príde porušené spoje opraviť.Ak pec nepoužívate len vy, je dôležité, aby sa poučenie o jej správnom používaní dostalo ku každému, kto bude pec obsluhovať.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom funkčnosti pece kontaktujte vášho TULIKIVI predajcu.

Sídlo a showroom Podbrezová

TALC s.r.o.,
Štiavnička 673/77,
976 81 Podbrezová

Telefón:
+421 904 945 888
+421 904 945 777

Email:
info@talc.sk

Showroom Pezinok

TALC s.r.o.,
Bernolákova 2,
902 01 Pezinok

Telefón:
+421 911 673 771
+421 904 945 888

Email:
info-ba@talc.sk