O Tulikivi

Image description

 

Tulikivi je najväčším spracovateľom prírodného kameňa vo Fínsku a zároveň najväčším výrobcom akumulačných pecí na svete. Ponuku pecí tvorí 6 kolekcií, zahrňujúcich viac ako 1000 rôznych možností. Okrem iného Tulikivi vyrába najmodernejšie pece do sáun, ako na drevo, tak aj elektrické. Neopakovateľná dlažba a mozaiky dopĺňajú ponuku Tulikivi.

Hlavným princípom našej činnosti je ekológia a efektivita. Kameň je unikátny prírodný materiál a použitie moderných pecí Tulikivi pomáha výrazne znížiť náklady na vykurovanie a škodlivé emisie. Vykurovanie drevom je prirodzený obnoviteľný zdroj, nezávislý na dodávkach elektriny a plynu. Ako prvým na trhu sa nám podarilo vypočitať emisnú stopu tak, aby škodlivé emisie, vzniknuté pri výrobe a doprave pecí k zákazníkovi, boli vyrovnané už po 1 - 2 rokoch prevádzky. Takýmto spôsobom riešime efektívne vykurovanie a výrazne šetríme životné prostredie.