Logo Tulikivi
Telefón : +421 904 945 888, Email: info@talc.sk
Telefón : +421 904 945 888,
Email: info@talc.sk

Mastenec

Vznik fínskeho mastenca

Pred asi 2 800 milliónmi rokov sa v oblasti dnešného východného Fínska z otvorov v zemskej kôre vyliala láva bohatá na magénzium. Od miesta erupcie sa potom láva s teplotou 1600 °C sa rýchle ďalej šírila pod hladinou mora.

Pred 1 900 až 1 800 miliónmi rokov litosferické dosky narazili na oblasť dnešného Fínska. Tento stret bol zrodom pahorkatiny Suomussalmia Kuhmo, zrovnateľnej s Alpami, a praveké prúdy lávy obsahujúce olivín sa vo vnútri tohto pohoria zdvihli do takmer vertikálnej pozície.

V hĺbke takmer 10 km pod pravekým pohorím dosahoval tlak 2000 – 4000 atmosfér a teplota 400- 500 °C. Vodné roztoky s obsahom oxidu uhličitého pretekali cez póry v najspodnejších vrstvách a transformovali tak olivín najprv na serpentín a neskôr na mastenec. Táto postupná metamorfóza priebiehala vo viacerých fázach a trvala desiatky miliónov rokov.

Prírodná dráma vyvrcholila vytvorením prírodného fenoménu: zrodom mastenca.

 

Mastencové lomy TulikiviCelý obchod našej firmy závisí od dostatočných prirodzených zásob mastenca. Tulikivi drží krok so svojim nepretržitým finančným rastom tým, že hľadá nové náleziská a zaručuje ich kvalitu. Momentálne Tulikivi vlastní preskúmané náleziská mastenca, ktoré pri dnešnom tempe výroby vydržia 65 rokov. Je našou snahou rozšíriť zásoby surového materiálu a neustále skúmame a mapujeme nové náleziská.

Mastencové lomy Tulikivi Corporation sa nachádzajú v Juuka Suomussalmi a Kuhmo vo Fínsku.

 

Zloženie fínskeho mastencaMastenec je zložený z makkých minerálov, a preto je tonto kameň možné ľahko rezať, tesať a rýpať. Pri vytváraní fínskeho mastenca šupinky čistého mastenca integrovali s magnezitom na pevné väzby a vytvorili hladký pevný kameň.

Minerálne zloženie:

Mastenec (Talc) Mg3Si4O10(OH)2 --- 40 - 50 %

Magnezit MgCO3 --- 40 - 50 %

Chlorit H4(Mg,Fe)2Al2SiO11 --- 2 - 10 %

Magnetit Fe3O4 --- 0 - 15 %Mastenec Tulikivi tvoria primárne čistý mastenec (talc) a magnezit v skoro rovnakom pomere. Tiež chlorit a matné minerály, z ktorých je najbežnejši magnetit.

Vďaka mastencu (talc) je možné mastenec Tulikivi ľahko obrábať a vďaka vysokému obsahu magnezitu má úžasnú pevnosť. Aj keď sa dá mastenec ľahko spracovať má hustú štruktúru a nie je pórovitý.

 

Vlastnosti fínskeho mastencaTepelná vodivosť: 6.4 W/mK

To, že mastenec má lepšiu tepelnú vodivosť, než iné materiály je v dôsledku jeho hustej štruktúry a minerálneho zloženia. Táto jeho vlastnosť umožňuje rovnomerné a rýchle zohriatie celej mastencovej pece.

Objemová kapacita ohrevu: 0.98 J/gK

Objemová kapacita ohrevu je objem tepla, ktoré je material schopný prijať pri určitej jednotke teploty a pri určitej váhe alebo jednotke hustoty.

Špecifická kapacita ohrevu mastenca je asi 1J/gK a jeho hustota je 3g/cm3. Minerálny magenzit má dobrú tepelnú vodivosť a kapacitu ohrevu. Špecifická kapacita ohrevu prírodného kameňa je obyčajne 0.84 J/gK, čo znamená, že kapacita ohrevu mastenca je o 20% vyššia než je priemer.

Hustota: 2,980 kg/m³

Mnoho ľudí má mylnú predstavu o tom, aký je mastenec kompaktný a myslia si, že mäkký kameň musí byť porózny. Z hustoty mastenca musí byť jasné, že nemá poréznu štruktúru. Mastenec sa vytvoril za vysokej teploty a pod vysokým tlakom počas pár stovák miliónov rokov. Vlhkosť sa prilne len na povrch mastenca a nemôže sa dostať dnu ani pod tlakom. Pri skúškach vykonaných Fínskym centrom pre technický rozvoj VTT (správa o skúske č. 174/80/BET) na efektívnu porozitu mastenca bol dosiahnutý výsledok len 0.08%. Dobrý stavebný kameň môže mať porozitu 0-30%. Mastenec má dostatočnú stavebnú hustotu.

Ak prírodný kameň navlhne oslabí sa pevnosť u skoro všetkých druhov kameňa. Ak kameň navlhne nerovnomerne môže sa ohnúť. Pri vysokej hustote mastenca nie je možné aby sa vlhkosť a chemické látky dostali do kameňa, a preto sa ho spomínané problémy netýkajú.

Pevnosť v ohybe

Pevnosť v ohybe v smere zrna: 16.8 MN/m²

Pevnosť v ohybe kolmo na zrno: 15.7 MN/m²

Pevnosť v ohybe mastenca je viac než 60% z jeho pevnosti v tlaku. Toto je pri kameni veľmi neobvyklý fenomén, keďže pevnosť v ohybe prírodného kameňa je obyčajne medzi 5-10% z jeho pevnosti v tlaku.

Chemická životnosť a rýdzosť

Mastenec má výbornú chemickú živostnosť – ani silné kyseliny ho nemôžu poškodiť. Mastenec je tiež chemicky rýdzi. Spĺňa požiadavky uvedené v odseku 16 fínskeho zákona a vyhlášky o potravinách.


Sídlo a showroom Podbrezová

TALC s.r.o.,
Štiavnička 673/77,
976 81 Podbrezová

Telefón:
+421 904 945 888
+421 904 945 777

Email:
info@talc.sk

Showroom Pezinok

TALC s.r.o.,
Bernolákova 2,
902 01 Pezinok

Telefón:
+421 911 673 771
+421 904 945 888

Email:
info-ba@talc.sk