Logo Tulikivi
Telefón : +421 904 945 888, Email: info@talc.sk
Telefón : +421 904 945 888,
Email: info@talc.sk

Drevo ako ekologický zdroj tepla

Ak máte doma pec na drevo dáva Vám to možnosť byť v otázke kúrenia nezávislý od iných zdrojov energie. Ohrev budovy pomocou dreva je najlacnejší spôsob vykurovania, ľahko kombinovateľný s inými spôsobmi vykurovania.

Pri dokonalom spaľovaní sa tvorí rovnaké množstvo oxidu uhličitého ako pri rozklade dreva v prírode. Vďaka vysokej účinnosti mastencových pecí Tulikivi je produkcia CO2 minimálna. V produkcii CO2 a prašnosti spĺňajú všetky európske kritériá a normy. Tulikivi pece šetria naše životné prostredie. Firma Tulikivi ako prvá v tomto sektore prepočítala, že emisie vyprodukované pri výrobe a preprave mastencových pecí sa vyrovnajú už pri 1-2 rokoch používania mastencovej peci Tulikivi.

Drevo vhodné na kúrenie

Na vykurovanie doporučujeme drevo, ktoré je aspoň rok staré. Drevo zrezané na jar môže byť už na jeseň vhodné na spálenie, no ročné drevo bude už určite dostatočne suché.

Image description

Narezané drevo schne najlepšie keď je skryté pred dažďom a cez naskladaný šichtúň môže voľne prúdiť vzduch. Najideálnejšie je, ak šichtúň s drevom stojí na drevenej platforme, aby vykurovacie drevo nebolo v priamom kontakte so zemou.

Drevo: ekonomické a ekologické palivo...ak je používané správne

Množstvo CO2 vyprodukovaného pri horení dreva v Tulikivi peci je rovnaké ako pri jeho prirodzenom rozklade v prírode. Rovnaké množstvo CO2 je spotrebované zo vzduchu vďaka fotosyntéze, keď strom rastie. Toto vytvára akúsi rovnováhu v prírode v produkcii a spotrebe CO2.

Navyše nízka spotreba dreva v peciach Tulikivi prispieva k ochrane našich lesov a životného prostredia.

Prečo použiť suché drevo?

Ak je drevo mokré, väčšina energie, ktorá vzniká pri horení je využitá na jeho vysušenie. To znamená, že len málo energie je potom využité na ohrev. Navyše vlhké drevo spôsobí nedokonalé a neefektívne spaľovanie, čo má za dôsledok tvorbu sadzí a dechtu, ktoré môžu viesť k poškodeniu, alebo zničeniu Vašej pece.

Množstvo energie v dreve v závislosť od jeho vlhkosti
Drevo Vlhkosť Energetická hodnota
Čerstvo vyťažené drevo 50 – 60% 2kWh/kg
Drevo uskladnené 1 rok 25 – 35% 3,4kWh/kg
Drevo uskladnené niekoľko rokov 15 – 25% 4kWh/kg

Prečo používať 25 – 33cm dlhé polená?Správne spaľovanie potrebuje vzduch a palivo (drevo). Čím menšie budú drevené polená, tým lepší pomer vzduch – palivo sa dosiahne. Pri menších polenách sa zvyšuje akumulačná schopnosť pecí Tulikivi a spotrebuje sa menšie množstvo dreva pri dosiahnutí rovnakého tepelného výkonu.

Vedeli ste, že 1m3 33cm dlhých polien obsahuje o 30% dreva viac ako rovnaký objem 1m dlhých polien?

Dostatok dreva garantuje efektivitu

Vaša Tulikivi pec potrebuje na ohriatie len drevo o množstve približne 1% svojej váhy. Inak povedané, 1 tonu vážiacu pec dokážete ohriať s 8 – 10kg dreva. Ak spálite viac dreva, vašu pec to viac neohreje a navyše riskujete jej poškodenie. Účinnosť sa znižuje aj pri prepĺňaní ohniska drevom, keďže vtedy je intenzita ohňa príliš vysoká a spaliny veľmi rýchlo opustia pec, ktorá sa tak nestihne ohriať. To znamená, že ak máte v peci spáliť 12 kg dreva, je lepšie spáliť 3x4kg ako 2x6kg. Množstvo dreva na spaľovanie závisí od viacerých faktorov, vrátane energetickej bilancie budovy a veľkosti pece.

Dodržiavajte návod na použitie dodaný s pecou Tulikivi.

Najlepšie palivo pre mastencové pece Tuikivi je to najlacnejšiePre mastencové pece sú vhodné všetky druhy dreva. Dôležité je iba, aby bolo drevo naštiepané a suché. Vďaka dokonalému spaľovaniu je bezpečné kúriť aj ihličnatým drevom.

Používanie mastencovej peci Tulikivi – minimálne úsilie

Kúrenie drevom nemáva najlepšiu reputáciu kvôli objemu práce, ktorú je nutné vykonať pri jeho zabezpečení, manipulácií a uskladňovaní. Bežné krby majú vysokú spotrebu dreva, pretože je nutné v nich kúriť dlhý čas, aby sa udržal kontinuálny výkon. Ak sa do mastencových pecí kúri pravidelne, raz za 24 hodín stačí spáli 1 – 3 dávky dreva pre udržanie ich výkonu na ďalších 24 hodín.

Účinnosť mastencových pecí je vyššia než 80%, aj preto je spotreba dreva v porovnaní s ostatnými spotrebičmi tak nízka.

Decht a oheň v komíne – nie s Tulikivi

Decht v peciach a krboch máva 2 dôvody: kúrenie mokrým drevom a nedostatok vzduchu pri horení. Dymovod sa zanáša dechtom a pri ďalšom zakúrení sa môžu usadené sadze v komíne vznietiť. S mastencovými pecami Tulikivi máte vždy istotu čistého horenia.


Sídlo a showroom Podbrezová

TALC s.r.o.,
Štiavnička 673/77,
976 81 Podbrezová

Telefón:
+421 904 945 888
+421 904 945 777

Email:
info@talc.sk

Showroom Pezinok

TALC s.r.o.,
Bernolákova 2,
902 01 Pezinok

Telefón:
+421 911 673 771
+421 904 945 888

Email:
info-ba@talc.sk