• Tulikivi Valkia 2D
  • Tulikivi Valkia 2D
Tulikivi Valkia 2D Tulikivi Valkia 2D

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia