• Tulikivi TU2200/92
  • Tulikivi TU2200/92
Tulikivi TU2200/92 Tulikivi TU2200/92

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia