• Tulikivi TU2200/50
  • Tulikivi TU2200/50 Grafia
Tulikivi TU2200/50 Tulikivi TU2200/50 Grafia

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia