• Tulikivi TU1237/51
  • Tulikivi TU1237/51
Tulikivi TU1237/51 Tulikivi TU1237/51

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia