• Tulikivi TU1030/5D
  • Tulikivi TU1030/5D
Tulikivi TU1030/5D Tulikivi TU1030/5D

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia