• Tulikivi TU1000/92
  • Tulikivi TU1000/92
Tulikivi TU1000/92 Tulikivi TU1000/92

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia