• Tulikivi TU1000/50
  • Tulikivi TU1000/50 Grafia
  • Tulikivi TU1000T/50
  • Tulikivi TU1000T/50 Grafia
Tulikivi TU1000/50 Tulikivi TU1000/50 Grafia Tulikivi TU1000T/50 Tulikivi TU1000T/50 Grafia

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia