• Tulikivi TLU2687/11
  • Tulikivi TLU2687/11
Tulikivi TLU2687/11 Tulikivi TLU2687/11

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia