• Tulikivi TLU2450/1
  • Tulikivi TLU2450/1
Tulikivi TLU2450/1 Tulikivi TLU2450/1

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia