• Tulikivi TLU2000/94
  • Tulikivi TLU2000/94
Tulikivi TLU2000/94 Tulikivi TLU2000/94

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia