• Tulikivi Sarmi/C
  • Tulikivi Sarmi/C
Tulikivi Sarmi/C Tulikivi Sarmi/C

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia