• Tulikivi Nietta i22

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti