• Tulikivi Nietta i20

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti