• Tulikivi KTU1410/92
  • Tulikivi KTU1410/92
Tulikivi KTU1410/92 Tulikivi KTU1410/92

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia