• Tulikivi KTU1337/91
  • Tulikivi KTU1337/91
Tulikivi KTU1337/91 Tulikivi KTU1337/91

Technické informácie

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia

Rozmery

Tepelná technológia

Parametre komína a bezpečnostné vzdialenosti

Doplnky a rozšírenia

Dokumentácia