Moderné akumulačné pece

V moderných akumulačných peciach je skombinovaná vysoká tepelná kapacita s dôrazom na moderný interiérový vzhľad. Masívne mastencové jadro, špeciálna dvojplášťová konštrukcia a zdokonalená technológia spaľovania dokážu zabezpečiť aj ohrev veľkých miestností po dlhý čas s malou spotrebou palivového dreva. V týchto mastencových peciach môže byť zabudovaný teplovodný výmenník, ktorý sa dá pripojiť na centrálny systém kúrenia. Takto môže táto rada pecí slúžiť ako primárny zdroj kúrenia pre Váš dom. Moderné mastencové pece sú ideálne pre nízkoenergetické stavby.
Vnútro pecí je tvorené z mastenca a na povrch bol navrhnutý špeciálny keramický obklad rôzneho dizajnu. Veľké horizontálne dvierka ohniska budia dojem pohľadu do otvoreného ohniska.
Rovnako je možné tieto pece využiť ako delič miestnosti (pece s obojstranným presklením).