Nórske pece, akumulačné mastencové krbové pece, krbová pec, vykurovanie, mastenec, kachľové pece, krby, krby vs. pec, stavba pece, sálavé teplo, GRANIT KLEBER

www.talc.sk www.mastencovepece.sk www.granit-kleber.sk

Mastenec

Mastenec vznikol pred približne 500 miliónmi rokov pri vysokom tlaku a teplote. V Nórsku je mastenec známy už od čias doby kamennej, keď sa z neho vďaka ľahkej obrobiteľnosti vyrábali kamenné kyjaky a sekery. V dobe bronzovej bol mastenec používaný na výrobu nádob na varenie, kolovrátkov, olovníc na siete a odlievacie formy.

 

Od 13. storočia boli z mastenca budované alebo dekorované rôzne zámky, kostoly a katedrály. Najznámejšia stavba z mastenca je Nidaros Dóm.

 

Už od čias Vikingov bol mastenec využívaný na vyhrievanie obydlia. Na konci 17. storočia sa začala výstavba mastencových pecí a krbov v Gudbrandstahl.

 

Mastenec je zázračný materiál z prírody, ktorý dokáže akumulovať teplo na dlhú dobu. Mastencové lomy Granit Kleber ležia v severnom Gudbrandstahl a v švédskom Handol. Mastencové pece s váhou nad 300kg môžu byť vo väčšine domov postavené ako primárny zdroj tepla. Ak kúrite do masívnej mastencovej peci efektívne približne dve hodiny s cca. 10kg dreva, bude Vám následne odovzdávať až do 12 hodín teplo do okolia.

 

Mastencové pece sú veľmi hospodárne, pretože spotrebujú menej palivového dreva ako ostatné typy pecí a vydržia generácie.

Rýchla navigácia: